Boże Narodzenie 2016

List okólny Przeora Generalnego

 


Boże Narodzenie 2016

"Porodziła swego pierworodnego Syna” (Łk 2,7)

 

Do Wszystkich Członków Rodziny Św. Jana Bożego

 

 

Moidrodzy Bracia, Współpracownicy, Wolontariusze i Przyjaciele

 

Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia i z tej okazji pragnę przesłaćWam najszczersze życzenia, aby Dzieciątko Jezus narodziło się w sercu każdego znas i oświeciło swoim światłem cienie współczesnego świata, które napełniającierpieniem życie tak wielu ludzi.

 

Ewangelia podczas Mszy św. Bożonarodzeniowej mówi nam, że gdy przebywali wBetlejem, dla Maryi nadszedł czas rozwiązania i porodziła swego pierworodnegoSyna. To był czas wyznaczony przez Boga, aby wcielić się, przyjść na świat wstajence jako małe, bezbronne dziecię, aby oświecić ciemności i dać życie, abynapełnić świat nadzieją. Wierny swej miłości, Bóg chciał narodzić się jakonajuboższy, z dala od miasta i domu Józefa i Maryi, w stajni w Betlejem, naperyferiach, niezauważony przez wielkich tego świata. Tam Maryja porodziła, tamzrodziło się nowe życie, w nocy i w chłodzie, tam rozlał się płomień radościjego rodziców, pasterzy którzy usłyszeli nowinę od aniołów i ludzkości, którapotrzebowała i nadal potrzebuje powtórnego przyjścia Zbawiciela. My też przyjmijmyGo z radością! …bowiem ukazała się łaskaBoga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom (Tt, 2,11).

 

Urodzić syna! Jakie to piękne wyrażenie, jak wspaniałe doświadczenie, którezdarza się każdego dnia i które oznacza przekazywanie daru życia, podtrzymywaniejego ciągłości, otwieranie nowych dróg i nadziei dla rodziców, którzy gopoczęli, a także dla społeczeństwa i świata, którego częścią jest nowa istota. Napełniadom radością i odmienia życie rodziców, którzy mogą się cieszyć owocami wzajemnejmiłości. Ilekroć rodzi się chłopiec lub dziewczynka urzeczywistnia się miłośćBoga, stwórcy życia. Upamiętnia się Boże Narodzenie, ponieważ rodzi się nowaistota, kochana i chciana przez Boga, która nawet porzucona przez swoichrodziców, będzie zawsze dzieckiem Bożym, którego Pan nigdy nie opuści.

 

W dziełach apostolskich Zakonu zapewnia się różnorodną opiekę dla osóbchorych, słabych i potrzebujących. Posiadamy także wiele oddziałów położniczych,na których rodzi się każdego roku tysiące nowych dzieci. Dla przykładu, w samymtylko Rzymie, corocznie przychodzi na świat ponad osiem tysięcy dzieci w dwóch szpitalachbonifraterskich znajdujących się w mieście. Kiedy o tym myślę i kiedy to widzę,napełnia mnie radością fakt, że nasze domy są miejscem narodzin tak wielu dzieci,miejscem szczęscia dla tak wielu rodziców. Nasze oddziały położnicze reprezentująBetlejem, gdzie narodził się Pan i dlatego zawsze musimy być dobrzeprzygotowani, zorganizowani i uważni, aby w przeciwieństwie do tego, co się stałoz dzieciątkiem Jezus, rodzice i nowonarodzeni byli przyjęci z takim samymszpitalnictwem i miłością, jaką sam Bóg darzy każde swoje dziecko.

 

Niestety nie zawsze tak jest. Często dzieci poczęte, z różnych powodównigdy nie ujrzały światła dziennego. Wiele innych dzieci przychodzi na świat w warunkachskrajnego ubóstwa i czeka ich od początku bardzo trudna sytuacja życiowa,dlatego że rodzice nie są w stanie zaspokoić ich podstawowych potrzeb. Wiele dziecijest porzucanych. Konieczna jest większa świadomość społeczna i większepoczucie odpowiedzialności ze strony wszystkich, aby poczęte dzieci mogły sięurodzić, a także godnie rozwijać się i żyć. Z nimi wszystkimi i z rodzicamiborykającymi się z trudnościami solidaryzuje się Betlejemska Dziecina, któratakże narodziła się w skrajnych warunkach i przynagla rodziców by przyjmowali zmiłością swoje dzieci, tak jak to uczynili Józef i Maryja.

 

Wielu chłopców i dziewczynek rodzi się z problemami zdrowotnymi, także na naszychoddziałach położniczych. Dlatego konieczne jest, aby być gotowym na przyjęcienowego życia także w takich okolicznościach, towarzyszenie rodzicom izapewnienie im jak najlepszej opieki medycznej, psychologicznej i duchowej. Wszystkiedzieci Bóg miłuje bezgranicznie. Ich życie jest dla Boga wielką radością i znim solidaryzuje się dzieciątko Jezus ku uciesze rodziców, bo każde życie mawielką wartość dla całej ludzkości. Dziękuję wszystkim członkom naszejRodziny, którzy realizują swoją misję w dziełach i oddziałach matki i dziecka, zapomoc przy narodzinach nowego życia w każdych warunkach, za opiekę,towarzyszenie i udzielanie niezbędnego wsparcia zarówno rodzicom jak i ichdzieciom!

 

Nadchodzi Boże Narodzenie! Narodzenie tego Dzieciątka, Syna Bożego przynosinam radość i nadzieję, nową energię, która odnawia świat, która sprawia, że możemyzmienić rzeczy, przezwyciężać cierpienie, konflikty i przeciwności, którychdoświadczamy. Jest to czas radości z każdych narodzin w obojętnie którymzakątku świata. Jest to czas uhonorowania wszystkich matek i ojców, którzy sąotwarci na życie i którzy z ogromną radością przyjmują swoje dzieci. Jest to czas,aby wyrazić naszą solidarność i wsparcie, zwłaszcza dla tych, którzy spotykająsię z wszelkiego rodzaju trudnościami, ponieważ każdy potrzebuje Boga i dlawszystkich rodzi się Dzieciątko z Betlejem.

 

Życzę wszystkim braciom, współpracownikom, wolontariuszom, darczyńcom iprzyjaciołom Zakonu, jak również chorym i podopiecznym przebywającym w naszychdziełach, radosnych i wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz wiele szczęścia ipomyślności w Nowym Roku. Przekażcie te życzenia także każdemu z członków Waszychrodzin. Wszystkim braciom i współpracownikom, którzy w tych dniach, zwłaszcza wBoże Narodzenia, będą otaczać opieką chorych i podopiecznych w naszychdziełach, pragnę wyrazić moje najszczersze słowa uznania i podziękowania, bo wtych dniach, w sposób szczególny, jesteście widocznym znakiem szpitalnictwa św.Jana Bożego.

 

W imieniu moim oraz całej Rodziny Szpitalnej św. Jana Bożego, KuriiGeneralnej, braci i współpracowników, życzę wszystkim radosnych Świąt BożegoNarodzenia, pełnych pokoju i nadziei!

 

 

Brat Jesús Etayo

PrzełożonyGeneralny
 

Copyright © 2018 Fatebenefratelli